Stronę dziś odwiedziło już 214 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 261006

Podsumowanie działalności KM PSP w Łomży w 2019 roku

2020-02-21 13:00:28 | Hanna Cieślewska

19 lutego 2020 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego w 2019 roku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. st. bryg. Piotr Pietraszko  – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, mł. insp. Krzysztof Woźniewski – Komendant Miejski Policji w Łomży, Pan Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża, Pan Marek Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński, Pan Krzysztof Wróblewski – Naczelnik  Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łomża, Dh Kazimierz Dąbkowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a także burmistrzowie i wójtowie powiatu łomżyńskiego, strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łomży oraz przedstawiciele jednostek OSP.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu odprawy – meldunek złożył Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łomży bryg. Grzegorz Wilczyński. Następnie głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – st. bryg. Dionizy Krzyna, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego. Omówił realizację zadań w zakresie doskonalenia funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w 2019 roku, statystykę prowadzonych działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jak również plan działań na rok bieżący. Wszystkim zebranym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Komendy w zakresie: operacyjnym, logistycznym, finansowym, prewencyjnym a także organizacyjno-kadrowym za 2019 rok. Ponadto Komendant Miejski PSP podziękował Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i samorządowcom za dotychczasową współpracę oraz wspieranie działań i rozwoju jednostek ratowniczych powiatu łomżyńskiego. Słowa uznania skierował również do strażaków, druhów oraz pracowników Komendy za cały rok dobrej pracy oraz służby.

Następnie st. bryg. Piotr Pietraszko Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podsumował roczną działalność na terenie województwa podlaskiego, uwzględniając ważną rolę powiatu łomżyńskiego. Podziękował za współpracę nie tylko strażakom ochotnikom, funkcjonariuszom PSP, lecz podkreślił ogrom przychylności i zaangażowania ze strony władz samorządowych.

Po zakończeniu podsumowania funkcjonowania ochrony ppoż. za 2019 r, st. bryg. Piotr Pietraszko  – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wraz ze st. bryg. Dionizym Krzyną Komendantem Miejskim PSP w Łomży przekazał na ręce Pani Wójt Gminy Zbójna, akt przedłużenia decyzji o włączeniu jednostki OSP Kuzie do KSRG. Jest to pierwsza jednostka objęta nowym systemem przedłużania decyzji (co 5 lat).

W dalszej kolejności Pan Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża, przekazał na ręce st. bryg. Dionizego Krzyny Komendanta Miejskiego PSP w Łomży sprzęt ochrony układu oddechowego w postaci 5 kompletów aparatów powietrznych, 9 noszaków oraz 72 masek powietrznych z pokrowcem na łączą sumę ok. 100 tys. zł. Natomiast Pan Marek Lech Szabłowski –  Starosta Łomżyński przekazał 11 kombinezonów ratowniczych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Łomży na łączną kwotę ok. 5 tys. zł.

Uczestnicy narady podziękowali strażakom za służbę i zadeklarowali wsparcie w zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego.

Opracowała: st.str. Kinga Konicka
Zdjęcia: KM PSP Łomża

Kontakt

Sekretariat

tel. 86 215 02 20, 47 711 74 10
fax. 47 711 74 09
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel. 86 215 02 20, 47 711 74 10
fax. 47 711 74 09
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550