Stronę dziś odwiedziło już 101 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 224919

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP KSRG

2016-03-01 20:49:00 | Radosław Koszykowski

Szef MSWiA upoważnił Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do podziału środków dla aplikujących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant opracuje szczegóły podziału dotacji i następnie przedstawi je ministrowi do zatwierdzenia.

Komendant Główny PSP podzieli środki na poszczególne województwa. Będą to pieniądze na wydatki bieżące i majątkowe. Podział wydatków majątkowych w wysokości 15 mln zł zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, natomiast wydatki bieżące w wysokości 21 mln zł proporcjonalnie do liczby jednostek OSP w województwie.

Komendanci miejscy i powiatowi PSP w porozumieniu z właściwymi terytorialnie powiatowymi zarządami Ochotniczych Straży Pożarnych określą zapotrzebowanie strażaków ze swojego regionu i przekażą do komendanta wojewódzkiego PSP, który z kolei, w porozumieniu z zarządami wojewódzkimi OSP dokona podziału środków na poszczególne powiaty.

Dotacje będą udzielane i rozliczane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, szef MSWiA w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa może zlecać m.in. jednostkom ochrony przeciwpożarowej, realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, przyznając jednocześnie dotację celową na realizacje tych zadań.

 

MSWiA

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550