Stronę dziś odwiedziło już 128 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 150235

Spotkanie poświęcone pozyskaniu środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości

2018-06-13 11:45:02 | Hanna Cieślewska

12 czerwca br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyło się spotkanie komendanta miejskiego z pracownikami prowadzącymi sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach gmin i miast z terenu powiatu łomżyńskiego. Spotkanie poświęcone było przekazaniu informacji dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom  pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa podlaskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Kontakt

Sekretariat

tel. (86) 215 02 20
fax. (86) 474 13 63

kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel. (86) 474 13 65

kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550