Stronę dziś odwiedziło już 33 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 199374

Bezpiecznie mieszkać

2016-05-13 04:56:20 | Dawid Dąbrowski
 1. Pożary mieszkań

  Każdy pożar w mieszkaniu stanowi zagrożenie dla życia mieszkańców.

  Corocznie w pożarach mieszkań ginie setki osób, często ofiarami są umyślni lub nieumyślni sprawcy tych pożarów.

 2. Przyczyny powstawania pożarów mieszkań

  Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów mieszkań są:

  • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
  • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych.
  • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem),
 3. Jeśli wybuchnie pożar w Twoim domlub jeżeli zobaczysz dym lub ogień:

  • zaalarmuj innych domowników o pożarze,
  • zadzwoń do straży pożarnej tel. 998; po zgłoszeniu się dyspozytora powiedz, w miarę posiadanych informacji:
  • co się pali?
  • gdzie się pali?
  • czy są zagrożeni, ludzie (np. uwięzieni w pomieszczeniach) i na których kondygnacjach?
  • czy w obrębie pożaru mogą znajdować się substancje łatwo zapalne lub niebezpieczne?
  • swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz,
  • nie rozłączaj się dopóki operator nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia.

  Jeżeli usłyszysz alarm:

  • upewnij się, że wszyscy zdają sobie sprawę z zaistniałego pożaru,
  • pomóż innym domownikom w opuszczeniu pomieszczeń.

  Jeżeli sytuacja pozwala- przystąp do gaszenia pożaru gaśnicą lub wodą z hydrantu, ale bez narażania życia na niebezpieczeństwo.

  Musisz pamiętać, że:

  • jeżeli pali się na kimś ubranie- zmuś go do położenia się, owiń lub przykryj go kocem, kurtką lub tym podobną rzeczą, tłumiąc w ten sposób płomienie; nie używaj do tego celu gaśnicy,
  • nie gaś płonącego gazu, wyłącz jego dopływ i następnie schłodź otoczenie wodą, •nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem,
  • przy podłodze jest mniej dymu i jest niższa temperatura, dlatego przyjęcie "niskiej pozycji" umożliwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie,
  • nie ryzykuj - jeżeli nie jesteś w stanie opanować pożaru- opuść budynek przez najbliższe wyjście.

  Nie przystępuj do gaszenia pożaru, jeżeli:

  • jest zbyt duży i płomienie sięgają sufitu,
  • w zasięgu ognia znajdują się ciecze łatwo zapalne lub materiały niebezpieczne,
  • istnieje ryzyko odcięcia drogi ucieczki przez dym lub ogień,

  Jeśli nie możesz opuścić mieszkania, na przykład wskutek silnego zadymienia klatki schodowej:

  • zamknij drzwi (nie na klucz - umożliw ratownikom przyjście Ci z pomocą) i uszczelnij je mokrymi ręcznikami lub kocem,
  • pozostań przy oknie i poczekaj na pomoc straży pożarnej.

  Jeśli wydostałeś się z mieszkania na klatkę schodową, najważniejsze żebyś wydostał się na zewnątrz budynku, ale:

  • nie ulegaj panice,
  • nie ryzykuj życia dla ratowania mienia,
  • nie zatrzymuj się aby zabrać rzeczy osobiste,
  • nie używaj wind,
  • nie biegnij,
  • nie wchodź z powrotem do pomieszczeń, dopóki strażacy nie powiedzą, że jest to bezpieczne.
 4. Co powinieneś wiedzieć

  • Zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek pożaru.
  • Zapoznaj się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi w Twoim domu.
  • Sprawdź, czy przeszkody na korytarzach i klatkach schodowych nie utrudnią Ci swobodnej ewakuacji.
  • Sprawdź, jaki rodzaj sprzętu gaśniczego znajduje się w pobliżu i zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
  • Jeżeli pali się na kimś ubranie- zmuś go do położenia się, owiń lub przykryj go kocem, kurtką lub tym podobną rzeczą, tłumiąc w ten sposób płomienie. Nie używaj do tego celu gaśnicy.
  • Nie gaś płonącego gazu. Wyłącz jego dopływ, a następnie schłodź otoczenie wodą.
  • Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.
  • Przy podłodze jest mniej dymu i jest niższa temperatura, dlatego przyjęcie "niskiej pozycji" umożliwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie.
  • Wszelkie zauważone w budynku nieprawidłowości, mogące stać się przyczyną powstania i rozprzestrzeniania pożaru lub utrudnić ewakuację, należy zgłaszać do administratora obiektu.
  • Warto mieć w mieszkaniu gaśnicę i czujkę pożarową.
 5. Pożary mieszkań i budynków mieszkalnych - informacje i zalecenia Państwowej Straży Pożarnej

  Warto zwrócić uwagę i zapamiętać podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem. Oto te najważniejsze.

  1. Eksploatacja urządzeń elektrycznych:

   • nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane, nie "watuj" bezpieczników topikowych,
   • używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych. Jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika bezprzewodowego powoduje silne obciążenie eksploatowanej instalacji,
   • zlecaj wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym, nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych,
   • nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w niewentylowanych regałach, w półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do zapalenia,
   • nie wykonuj prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiaj stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
   • używaj tylko urządzenia elektryczne posiadające krajowe atesty i dopuszczenia,
   • jeśli decydujesz się na wymianę kuchenki koniecznie kup tę z wyłącznikiem przeciwwybuchowym,
   • nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp) - zachowaj odległość minimum 50 cm.
  2. Eksploatacja urządzeń gazowych

   • w mieszkaniu nie przechowuj więcej niż 2 butle gazowe o ładunku nie przekraczającym 11 kg, nie podłączonych do urządzeń gazowych,
   • nie przechowuj butli w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
   • nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi, szkodliwa dla zdrowia,
   • zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
   • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki, zwłaszcza w budynkach z centralnymi gazomierzami, gdzie teoretycznie ogrzewa się mieszkania nie na własny koszt kończą się poważnym zatruciem organizmu,
   • nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory mogą być używane w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, w których nie przebywają stale ludzie,
   • używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.
   • nie ustawiaj urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 60 cm,
  3. Zadbaj o własną drogę ewakuacji podczas pożaru:

   • nie zakładaj krat na drzwi i okna, na klatkach schodowych i przejściach między nimi, wyjściach na dach - krata utrudnia ewakuację podczas pożaru oraz wydłuża czas oczekiwania na pomoc strażaków. Jeżeli bardziej boisz się złodziei niż pożaru zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz pozostaw w umówionym miejscu, znanym wszystkim domownikom. Pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji. Mieszkanie będzie silnie zadymione, a spanikowani domownicy mogą zapomnieć gdzie znajduje się klucz, którego prawie nikt nie używał,
   • nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań - utrudnić tym możesz drogę ewakuacji oraz dojście lub dojazd ratowników.
 6. Nieostrożność i niezachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego to główne przyczyny powstawania większości pożarów.

  Dlatego:

  • dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem otwartym, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
  • nie spalaj śmieci w śmietnikach,
  • nie zaprószaj ognia w zsypie,
  • nie pal papierosów w łóżku lub fotelu przed zaśnięciem - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie. Zdarza się, że niedopałkiem papierosa mieszkańcy rozniecają ogień na małej powierzchni (do kilku metrów kwadratowych), ale to wystarcza, by gazy spalinowe śmiertelnie zatruły ofiarę,
  • nie zapalaj świec stojących pod półkami lub lamp z abażurem przylegającym bezpośrednio do palnych mebli - nagrzewanie powierzchni może trwać wiele godzin aż do momentu zapalenia,
  • nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej bez dozoru - wykipienie wody w garnku może doprowadzić do silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób. Przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do wybuchu gromadzącego się gazu,
  • jeśli decydujesz się na wymianę kuchenki koniecznie kup tę z wyłącznikiem przeciwwybuchowym,
  • kup gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową, którą będziesz mógł ugasić w mieszkaniu każdy pożar w zarodku. Taką gaśnicą możesz bezpiecznie gasić także palące się urządzenia elektryczne pod napięciem. Znajdź dla gaśnicy bezpieczne miejsce, o którym każdy z domowników będzie pamiętał,
  • kup również autonomiczną czujkę rozpoznająca obecność dymu (niedroga) - podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu.

  Aż 80% ofiar pożarów zginęło w wyniku zatrucia lub zaczadzenia.

 7. Kiedy wyjeżdżasz na dłuższy czas z domu zastosuj następujące zasady:

  • przed wyjściem z domu wyłącz zasilanie prądu elektrycznego oraz zakręć zawór wodny i gazowy (jeśli takie występują),
  • u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać,
  • zakręć dokładnie butlę gazową,
  • uporządkuj balkon, piwnicę i strych. Pamiętaj - składowane materiały palne, a w szczególności ciecze łatwo zapalne, rozcieńczalniki, dezodoranty, farby i ciecze ropopochodne mogą być przyczyną pożaru. Przedmioty składowane na balkonach umożliwiają przerzuty ognia z niższej kondygnacji na wyższą.
 8. Gdy powstanie pożar, to:

  • dzwoń pod numer straży pożarnej - 998,
  • staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
  • przebywając w mieszkaniu powyżej miejsca pożaru nie otwieraj drzwi na korytarzu, uszczelnij drzwi i wykonuj polecenia strażaków,
  • staraj się nie nosić na sobie ubrań z tworzyw sztucznych w pobliżu kuchni gazowej, ogniska - jeżeli dojdzie do ich zapalenia należy próbować je zdjąć lub zalać wodą, w ostateczności ogień na płonącej odzieży można stłumić owijając się kocem,
  • do gaszenia urządzeń elektrycznych nie używaj nigdy wody, może to doprowadzić do porażenia - staraj się wyciągnąć z gniazdka sznur zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
  • powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
  • nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną, jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.),
  • jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, przemieszczaj się do pomieszczenia jak najdalszego od tego, w którym się pali, zamknij za sobą wszystkie drzwi, wzywaj krzykiem pomocy.
 9. Gdy poczujesz gaz, to:

  • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
  • powiadom sąsiadów,
  • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
  • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
  • zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
  • otwórz szeroko okno,
  • wyjdź na zewnątrz budynku.

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550