Stronę dziś odwiedziło już 48 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 167605

Katastrofy komunikacyjne

2017-01-16 20:04:53 | Dawid Dąbrowski

Wypadek drogowy

Katastrofa drogowa i kolejowa

Gdy zdarzenie na drodze przybiera duże rozmiary, tzn. w wypadku uczest­niczy kilka samochodów, samochody ciężarowe, a nawet pojazdy kolejowe postępuj tak, jak podczas wypadku drogowego.

 Jeśli uczestnikiem katastrofy jest pojazd przewożący materiały niebezpieczne, np. cysterna, może dojść do uwolnienia się substancji chemicznej.

Twoje życie będzie wtedy zagrożone!

Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia:

 

Pojazdy przewożące niebezpieczne substancje są oznakowane pomarań­czowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi.

 

NUMER GÓRNY w TABLICY - numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa

 

PIERWSZA CYFRA - Rodzaj niebezpiecznego materiału:


2 - gaz
3  - łatwopalna ciecz, pary, gazy i materiały ciekłe samozapalne
4  - łatwopalne materiały stałe i stałe samozapalne
5  - materiały utleniające i podtrzymujące palenie
6  - materiały trujące lub zakaźne
7  - materiał promieniotwórczy
8  - materiał żrący

DRUGA i TRZECIA CYFRA - Stopień zagrożenia:


0  - brak dodatkowego zagrożenia
1  - wybuchowość
2  - zdolność wytwarzania gazu
3  - łatwopalność
5  - właściwości utleniające
6  - właściwości toksyczne
7  - działanie promieniotwórcze
8  - działanie żrące
9  - niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji

Podwójna cyfra oznacza intensywność głównego niebezpieczeństwa np. 33

 

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne oznakowane są dodatkowo znakami ostrzegawczym. Znaki te można obejrzeć na załączonej poniżej tablicy.

 

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550