Stronę dziś odwiedziło już 76 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 199417

Zagrożenie radiacyjne

2017-01-16 20:12:57 | Dawid Dąbrowski

ZAGROŻENIA RADIACYJNE

Na terytorium Polski nie ma źródeł promieniowania jonizującego dużej mocy, np. elektrowni jądrowej. Jednakże występuje wiele urządzeń wykorzy­stujących izotopy promieniotwórcze (np. w medycynie). Zagrożenia radiacyj­ne mogą także wystąpić podczas transportu materiałów promieniotwór­czych. Zagrożenia radiacyjne o wysokiej skali mogą również wystąpić na te­renie naszego kraju w wyniku awarii elektrowni jądrowych zlokalizowanych na terenie państw ościennych. Całkowicie nie można także wykluczyć zagro­żeń związanych z militarnym lub pozamilitarnym (np. atak terrorystyczny) użyciem broni atomowej.

Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziały­wania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie.

 

Ten znak to symbol promieniowania jonizującego. Umieszcza się go na urządzeniach zawierających źródła promieniowania, drzwiach laboratoriów, pojemnikach, w których przechowuje się źródła promieniowania i samo­chodach, którymi takie źródła się przewozi. Znak ten jest bardzo istotną informacją-ostrzeżeniem, ponieważ pro­mieniowanie jonizujące nie działa na nasze zmysły. Nie widzimy go, nie słyszymy, nie czujemy, że oddziałuje na nasze ciało. Jego wykrycie możliwe jest dopiero po uży­ciu specjalnych urządzeń detekcyjnych.

 

 

 

Wśród   różnych  rodzajów  promieniowania  znajdują  się również źródła promieniowania jonizacyjnego.

Występuje ono w kilku postaciach:

     promieniowanie X - wytwarzane w aparatach rentgenowskich,

     promieniowanie a (alfa), B (beta), y (gamma) – wysyłane przez substancje promieniotwórcze np. rad, kobalt,

     promieniowanie neutronowe - powstające w reaktorze jądrowym.

 

W celu zapobiegania oraz wczesnego wykrycia zagrożeń radiacyjnych,  w większości krajów, w tym również w Polsce stworzone są systemy monitoringu radiacyjnego (krajowe i międzynarodowe). Wszelkie, nawet najmniejsze źródła promieniowania jonizującego podlegają ścisłej ewidencji, jak również procedury produkcji, użytkowania, transportu oraz utylizacji.

 

PRZED ZAGROŻENIEM RADIACYJNYM

Na wypadek katastrofy przygotuj następujące rzeczy:

     latarkę z zapasowymi bateriami,

     przenośne radio z zapasowymi bateriami,

     apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy,

     zapas żywności i wody,

     odzież i obuwie na zmianę.

 

Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Przygotuj plan oraz sposoby powrotu do domu członków rodziny.

 

W CZASIE ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO

     Przede wszystkim zachowaj spokój, gdyż nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest niebezpieczny,

     Uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję, aby zebrać jak najwięcej informacji na temat zdarzenia,

     Gdy wracasz do miejsca schronienia, weź prysznic, zmień buty i odzież,

     Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji, wykonuj je bezzwłocznie według zaleceń służb ratowniczych,

     Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy.

 

W PRZYPADKU ZANIECHANIA EWAKUACJI

     pozostań w domu,

     zabezpiecz i pozamykaj okna oraz drzwi,

     wyłącz klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe i wentylację,

     miej przy sobie cały czas włączone radio bateryjne,

     pozostań wewnątrz pomieszczeń, aż służby ratownicze zdecydują inaczej,

     bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w domu,

     przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce.

 

PO ZAGROŻENIU RADIACYJNYM

     opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym,

     w przypadku zarządzenia ewakuacji, zabierz ze sobą tylko najcenniejsze rzeczy, odzież dokumenty i produkty żywnościowe.

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550