Stronę dziś odwiedziło już 72 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 199413

Owady błonkoskrzydłe

2017-01-16 20:19:01 | Paweł Leszczyński

Komendant Główny PSP wdrożył na obszarze całego kraju nowe ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH. Ujednolicają one podejście jednostek straży pożarnej do problematyki sposobu podejmowania interwencji związanych z niebezpiecznymi owadami (osy, szerszenie, pszczoły). Do najbardziej istotnych elementów nowych procedur należą określone metody postępowania strażaków po dojeździe na miejsce, które prezentujemy poniżej:

  1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.
  2. W pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na:
   • ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
   • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
   • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju tub gniazda wraz z informację o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
   • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl 61 ustawy „Prawo budowlane", zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Ponadto w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania należy stosować metodę określoną w pkt 2.

Analogicznie należy postępować w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm. W najbliższym czasie opublikujemy na naszych stronach internetowych wykaz firm zajmujących się usuwaniem niebezpiecznych owadów. W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń potraktować zdarzenie jako alarm fałszywy „w dobrej wierze\". Dodatkowo należy podkreślić, że okres niebezpiecznej aktywności owadów błonkoskrzydłych przypada od maja do listopada.

Każda metoda usuwania gniazda w końcowym efekcie powoduje śmierć całego owadziego społeczeństwa, stąd też nie ma znaczenia biologicznego jaka metoda będzie zastosowana.

Poniżej znajduje się wykaz firm prowadzących działalność związaną z usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu łomżyńskiego:

Nazwa Firmy

Telefon kontaktowy

ABC Insekt

664 769 061

AGRO PEST CONTROL

502 381 501

ANTY-SZKODNIK

514 714 491

De-Rat 

608 301 582

692 457 692

PEST CONTROL

608 607 286

STANDER

784 450 116

 

* w przypadku braku właściwej firmy na liście prosi się o kontakt z sekretariatem KM PSP w Łomży

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550