Stronę dziś odwiedziło już 226 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 216559

Struktura

Rys. przedstawia schemat organizacyjny Komendy Miejskiej w Łomży


3

Regulamin Organizacyjny
Komendy Miejskiej PSP
w Łomży

 

 

Komendanci

st.bryg. Dionizy Krzyna

Komendant Miejski PSP w Łomży

 

bryg. Grzegorz Wilczyński

z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Łomży

 

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

mł. bryg. Andrzej Kalinowski

dowódca JRG

 

mł. bryg. Krzysztof Milewski

z-ca dowódcy JRG

 

 

Wydział Operacyjny

mł. bryg. Adam Kalinowski

naczelnik wydziału

 

kpt. Paweł Leszczyński

zastępca naczelnika wydziału

 

 

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

st. kpt. Paweł Jasiński

kierownik sekcji

 

kpt. Paweł Wasiulewski

starszy specjalista

 

 

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

st. asp. Hanna Cieślewska

naczelnik wydziału

 

ogn. Krzysztof Karwowski

starszy technik

 

ogn. Tomasz Grabowski

starszy technik

 

Tadeusz Tyszka

inspektor

 

Sławomir Mieczkowski

starszy technik

 

 

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

asp. sztab. Krzysztof Janczewski

kierownik sekcji

 

st. str. Kinga Konicka

stażysta

 

 

Sekcja Finansowa

mgr Danuta Przestrzelska

główny księgowy

 

Maria Brzostowska

inspektor

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550