Stronę dziś odwiedziło już 196 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 145425

Struktura

Rys. przedstawia schemat organizacyjny Komendy Miejskiej w Łomży


3

Regulamin Organizacyjny
Komendy Miejskiej PSP
w Łomży

 

 

Komendanci

st.bryg. Dionizy Krzyna

Komendant Miejski PSP w Łomży

 

bryg. Grzegorz Wilczyński

z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Łomży

 

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

st.kpt. Andrzej Kalinowski

dowódca JRG

 

st.kpt. Krzysztof Milewski

z-ca dowódcy JRG

 

 

Wydział Operacyjny

mł. bryg. Adam Kalinowski

naczelnik

 

kpt. Paweł Leszczyński

specjalista

 

 

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

st. kpt. Paweł Jasiński

kierownik

 

kpt. Paweł Wasiulewski

specjalista

 

 

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

st. asp. Hanna Cieślewska

starszy specjalista

 

mł. ogn. Krzysztof Karwowski

starszy technik

 

mł. ogn. Tomasz Grabowski

starszy technik

 

Tadeusz Tyszka

inspektor

 

Daniel Sadowski

starszy technik

 

 

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

asp. sztab. Krzysztof Janczewski

kierownik

 

st. str. Kinga Jankowska

stażysta

 

 

Sekcja Finansowa

mgr Danuta Przestrzelska

główny księgowy

 

Maria Brzostowska

inspektor

Kontakt

Sekretariat

tel. (86) 215 02 20
fax. (86) 474 13 63

kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel. (86) 474 13 65

kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550